Stand by1.
Stand by (while others starve) នៅស្ងៀម, មិនធ្វើអ្វី
2.
Stand by (for later news) ចាំ
noun
1.
(បច្ចេកទេស) អ្នកចាំជំនួស, មនុស្សសម្រាប់ជំនួស
 • stand by agreement
  - កិច្ចព្រមព្រៀងត្រៀម
 • stand by corrected
  - ទទួលយកការកែតម្រូវ
 • stand by credit
  - ឥណទានបម្រុង
 • stand by down
  - ដកខ្លួនចេញពីដំណែងឬបេក្ខភាព
 • stand by fare
  - ថ្លៃសំបុត្រយន្នហោះថោកៗ
 • stand by ticket
  - សំបុត្រយន្តហោះថោកៗដែលត្រូវគេលក់នៅពេលសល់កន្លែង