Shop stewadnoun
1.
(បច្ចេកទេស) តំណាងថ្លែងសារទុក្ខរបស់សហជីព
2.
(ពាណិជ្ជកម្ម) សហជីពពណិជ្ចកម្ម (ដែលជ្រើសតាំងឡើងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនិយោជកអំពីលក្ខខណ្ឌការងារ និងបៀវត្សរ៍)