Shares • A shares
  - ភាគហ៊ុនធម្មតា (ដែលមានសិទ្ធជ្រើសរើសបោះឆ្នោតតិចរឺក៏គ្មាន)
 • allotment of shares
  - ការបែងចែកភាគហ៊ុន
 • B shares
  - ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតពិសេស (ភាគច្រើនជារបស់អ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន និងកគ្រូសារគាត់)
 • Capital shares
  - ភាគហ៊ុនមួលធន
 • founder's shares
  - ប័ណ្ណភាគហ៊ុនពិសេសសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមបង្កើតក្រុមហ៊ុន
 • fully-paid shares
  - ប័ណ្ណភាគហ៊ុនដែលបានសងសរុប
 • income shares
  - ភាគហ៊ុនចំណូល
 • non-voting shares
  - ភាគ​ហ៊ុនដែលមិនអនុញ្ញាតអោយម្ចាស់ភាគហ៊ុនធ្វើការបោះឆ្នោត
 • paid-up shares
  - ចំណែក, (ថ្លៃ ឬតម្លៃ) ដែឡបានបង់ហើយ
 • partly paid up shares
  - ហ៊ុនដែលមិនទាន់បង់ប្រាក់គ្រប់តាមប័ណ្ណតម្លៃហ៊ុន
 • portfolio shares
  - សន្លឹកហ៊ុន, ផលប័ត្រ
 • qualification shares
  - ភាគហ៊ុនដែលត្រូវមានចាំបាច់ដើម្បីបានឋានៈជាប្រធានក្រុមហ៊ុន
 • qualifying shares
  - ចំនួនហ៊ុនចាំបាច់ដើម្បីបានឋានៈជានាយកក្រុមហ៊ុន
 • quotation of shares
  - ការប្រកាសថ្លៃសន្លឹកក្រុមហ៊ុន
 • recovery shares
  - ហ៊ុនដែលអាចឡើងថ្លៃ
 • shares above par
  - ហ៊ុនដែលថ្លៃរបស់វាខ្ពស់ជាងថ្លៃចុះលើប័ណ្ណ
 • shares below par
  - ហ៊ុនដែលថ្លៃរបស់វាទាបជាងថ្លៃចុះលើប័ណ្ណ
 • shares have hit an all-time low
  - ភាគហ៊ុនធ្លាក់ដល់កម្រិតតម្លៃទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
 • shares which stand at discount
  - ភាគហ៊ុនដែលមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃចុះលើប័ណ្ណ
 • the shares close at $15
  - តម្លៃហ៊ុនចប់ត្រឹម ១៥ដុល្លារ
 • The shares on the open market
  - ហ៊ុនមានដាក់លក់នៅទីផ្សារបើកចំហ
 • to allot shares
  - បែងចែកភាគហ៊ុន
 • voting shares
  - ហ៊ុនដែលត្រូវដាក់អោយបោះឆ្នោត, ហ៊ុនបោះឆ្នោត
ENGLISH MEANING
1.
Stocks or shares of the granger railroads.