Set offnoun
1.
(ច្បាប់) ការទាមទារទូទាត់, ការទាមទារដាក់, (ការទាមទារ​ដែលចុងចោទមានទល់នឹងដើមចោទ ហើយដែលត្រូវដកពីចំនួនទឹកប្រាក់​ដែលចុងចោទត្រូវសងដើមចោទ​នៅក្នុងការដោះស្រាយការទាមទារ)