Rubbingជាទម្រង់ Gerund ឬ Present Participle នៃ rub
noun
1.
ការដុស, ការត្រដុស, ការខាត់
 • contact without rubbing
  - កន្លែងប៉ះគ្មានកកិត
 • pericardial rubbing
  - សំលេងត្រដុសស្រោមបេះដូង, ស្នូរកកិតស្រោមបេះដូង
 • pleural rubbing
  - សំលេងត្រដុសស្រោមសួត, ស្នូរកកិតស្រោមសួត
 • rubbing alcohol
  - អាកុលសំរាប់ជូត ឬលាងស្បែក