Powered by click here - or here
Recorded delivery (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Recorded delivery1.
សេវាប្រៃសណីយ៍ដែលអ្នកទទួលចុះហត្ថលេខាថាបានទទួល
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ការប្រគល់សំបុត្រដែលត្រូវគេចុំហត្ថលេខាជំនួស