Powered by click here - or here
Reckon among (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Reckon amongphrasal verb
1.
ចាត់ទុកក្នុង..., បញ្ចូលក្នុង...
2.
គិតថា, ចាត់ទុកថា