Purchase ordernoun
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ការបញ្ជាទិញ
  • compulsory purchase order
    - ការបញ្ជាទិញដោយបង្ខំ (ពីរដ្ឋអំណាច)
    - បញ្ជាទិញជាកំហិត (ទោះបីជាអ្នកលក់ចង់លក់ ឬមិនចង់)