Powered by click here - or here
Pull out (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Pull outverb
1.
(បច្ចេកទេស) ដកចេញ, ចាកចេញពីស្ថានីយ, ធ្វើអោយដកចេញ, ដកចេញ, ការដកចេញ