Processornoun
1.
(បច្ចេកវិទ្យា​និង​វិទ្យាសាស្ត្រ) អ្នកដំណើរការទិន្នន័យ, ឧបករណ៍ដំណើរការទិន្នន័យ
2.
អ្នកធ្វើឬប្រើ (បែប, របៀប, វិធី)
  • image processor
    - គ្រឿងវិភាគព័ត៌មាន
  • word processor
    - ឧបករណ៍ដំណើរការពាក្យ
    - វិនិច្ឆយ (កំព្យូទ័រ)