Post meridiemពាក្យកាត់៖ PM,
1.
(បច្ចេកទេស) ក្រោយពេលថ្ងៃត្រង់ ឬមុនម៉ោង១២យប់
2.
ល្ងាច (ពីម៉ោង១២ព្រឹកទៅម៉ោង១២យប់)
adjective
1.
ក្រោយពេលថ្ងៃរសៀល
adverb
1.
ក្រោយពេលថ្ងៃត្រង់