Powered by click here - or here
Pidgin english (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Pidgin englishnoun
1.
ភាសាអង់គ្លេសមិនត្រឹមត្រូវដែលនិយាយជាមួយនឹងជនជាតិអឺរ៉ុប