Pay negotiationsSame as: wage negotiations
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) កិច្ចពិភាក្សារវាងអ្នកចាត់ចែង​និងកម្មករពីបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សរ៍