Pay freezenoun
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ការបង្ខាំងមិនអោយរាប់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ឡើង, ការរក្សាទុកកម្រិតបៀរត្សរ៍នៅក្នុងកម្រិតបច្ចុប្បន្ន
2.
ការបង្វាំងបៀរវត្សន៍មិនអោយឡើង