Ovarianadjective
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) នៃអូវែ
  • ovarian cyst
    - ដុំសាច់ដុះលើអូវែ
    - ថង់ដែលវិវត្តន៍នៅក្នុងអូវែ
  • ovarian follicle
    - កោសិកាផ្ទុកអូវុល, ពងថ្លាបង្កប់ដុះនៅក្នុងកន្សោមពង
    - កោសិកាដែលមានអូវុល