Open door policynoun
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) គោលនយោបាយបើកចំហ (គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែលប្រទេស​មួយអនុវត្តន៍លក្ខខណ្ឌស្មើភាពនឹងប្រទេសផ្សេងទៀត​)