Occupancy ratenoun
1.
(បច្ចេកទេស) អត្រាធម្យមនៃបន្ទាប់មានភ្ញៀវ (សណ្ឋាគារ​)
  • bed occupancy rate
    - អត្រាគ្រែដែលមានអ្នកជំងឺដេក (កំណត់ជាភាគរយនៃចំនួនគ្រែទាំងអស់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ)