Nobel prizenoun
1.
(បច្ចេកទេស) រង្វាន់ណូបែល (រង្វាន់អន្តរជាតិដែលត្រូវផ្តល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់រួបវិទ្យាគីមីវិទ្យាទស្សនៈវិជ្ជាឬវេជ្ជសាស្រ្តអក្សរសាស្រ្ត​សេដ្ឋកិច្ចនិង​សន្តិភាព​)