National congress1.
(ច្បាប់) សមាជជាតិ
Example: In Cambodia, a yearly forum chaired by the King that allows the public to participate in the debate on national policy and be informed about the state's affairs. Recommendations adopted by the National Congress are to be considered by the Royal Government and the National Assembly.
ឧទាហរណ៍៖ នៅប្រទេសកម្ពុជា, វេទិកាមួយឆ្នាំម្តង​ដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាព្រះអធិបតី​ដែលបើកអោយសារធារណៈជនចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលអំពីនយោបាលជាតិ​និងអោយសាធារណជនជ្រាបអំពីកិច្ចការរបស់រដ្ឋ ។ អនុសាសន៍ដែលអនុម័តដោយសមាជជាតិនឹងត្រូវបានពិចារណាដោយរាជរដ្ឋាភិបាល​និងរដ្ឋសភា ។