Misappropriationnoun
1.
ការគៃបំបាត់, ការពង្រត់, ការបំបែកចេញ, ធ្វេសប្រហែស, ការប្រើខុស
2.
(ច្បាប់) វិតិកម្មធន​ការលួចយកប្រាក់ទៅប្រើខុសច្បាប់
ENGLISH MEANING
noun
1.
Wrong appropriation; wrongful use.