Maternity benefitnoun
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ស្រ្តីនៅពេលមានកូន, ប្រាក់មាតុភាព
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងចំពោះស្រីពេលមានកូន