Marginal costnoun
1.
(បច្ចេកទេស) ថ្លៃដើមឯកតាបន្ថែម, ថ្លៃដើមម៉ាជីន, ថ្លៃផ្សំ
  • marginal cost benefit ratio
    - អត្រាចំណេញរបស់ថ្លៃផ្សំ, អត្រាចំណេញថ្លៃដើមម៉ាជីន