Powered by click here - or here
Malformed (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Malformedadjective
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ផ្នែកសារពា៍ង្គកាយ) ដែលខូចរូបរាង, ដែលមានរូបរាងមិនសមប្រកប
2.
វិរូប