Malnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ជំងឺ
 • grand mal
  - ប្រភេទជំងឺឆ្កួតជ្រូកដែលអ្នកជំងឺបាត់បង់ស្មារតី
  - ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺឆ្កួតជ្រូក
 • mal de mer
  - ការពុលរលក
 • petit mal
  - សភាពស្រាលនៃជំងឺឆ្កួតជ្រូក
 • petit mal seizure
  - ការមិនដឹងខ្លួនមួយភ្លែតនៃជំងឺឆ្កួតជ្រូកតិចតួច