Lightening



ជាទម្រង់ Gerund ឬ Present Participle នៃ lighten
noun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) តំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការមានផ្ទៃពោះ ពេលទារកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាងត្រគាក