Letter of applicationnoun
1.
(បច្ចេកទេស) ពាក្យសុំចូលបម្រើការ, ការដាក់ពាក្យសុំ, ដឺម៉ង់, លិខិតសុំធ្វើការងារ, ពាក្យសុំធ្វើការ, ឬពាក្យភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយ
2.
(បច្ចេកទេស) លិខិតសុំចូលបម្រើការ