Left wingnoun
1.
(បច្ចេកទេស) ក្រុមឆ្វេងនិយម, នៃក្រុមនិយមឆេ្វង, ដែលគាំទ្រក្រុមឆ្វេងនិយម
2.
(នយោបាយ) ពួកឆ្វេងនិយម (នយោបាយ)
3.
បក្សខាងឆ្វេងនិយម