Powered by click here - or here
Key boarding (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Key boardingnoun
1.
(បច្ចេកវិទ្យា​និង​វិទ្យាសាស្ត្រ) ការវាយកុំព្យូទ័រឬអង្គុលីលេខ