HypnotizerENGLISH MEANING
noun
1.
One who hypnotizes.