Headachenoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ជំងឺឈឺក្បាល
2.
(បច្ចេកទេស) ជម្ងឺឈឺក្បាល, បញ្ហាបារម្ភ
3.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ឈឺក្បាល
 • blinding headache
  - ការឈឺមួយចំហៀងក្បាល
 • cluster headache
  - ការឈឺក្បាលដែលកើតឡើងខាងក្រោយភ្នែកមួយក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយ, ការឈឺក្បាលដែលកើតឡើងក្រោយភ្នែកម្ខាងមួយរយៈពេល
 • economic headache
  - បញ្ហាព្រួយបារម្ភខាងសេដ្ឋកិច្ច
 • migraine headache
  - ការឈឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំង ដែលអាចរួមជាមួយចង្អោរ, ក្អួតប្រកាំង, ការឈឺមួយចំហៀងក្បាល
 • tension headache
  - ការឈឺពេញទាំងក្បាលដោយសារការព្រួយបារម្ភ
ENGLISH MEANING
noun
1.
Pain in the head; cephalalgia.