Powered by click here - or here
Hard loan (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Hard loannoun
1.
(បច្ចេកទេស) ឥណទានតឹងតែង (តម្រូវអោយសងជារូបិយប័ណ្ណរបស់ឥណទានយក)