Group and crossmatchnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការរកក្រុមឈាម និងការសាកលាយឈាមទាំងពីរមុខបញ្ចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់