Powered by click here - or here
Genetic code (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Genetic codenoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ព័ត៌មានដែលកំណត់ការសំយោគរបស់កោសិកា
2.
ពន្ធុលិខ