Powered by click here - or here
First in the field (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

First in the fieldnoun
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ក្រុមហ៊ុនមុនដំបូង​បង្កើតផលិតថ្មីចាប់ផ្តើមសេវា