Fight backverb
1.
វាយបក, ទប់ (ទឹកភ្នែក កំហឹង..)
phrasal verb
1.
សងសឹក, វាយបក, ឆ្លើយតបយ៉ាងស្វាហាប់
2.
ខំទប់ (អារម្មណ៍, ទឹកភ្នែក)
3.
(Fight (one's way) back (to)) ពុះពាវិលត្រឡប់មករក (តំណែង ឬស្ថានភាពដើម)