Famous namenoun
1.
មនុស្សល្បីល្បាញ, មនុស្សល្បីឈ្មោះ