Extrinsic allergic alveolitisnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) សភាពសួតមានប្រតិកម្មទៅនិងផ្សិតនិងសារធាតុផ្សេងៗ, ការរលាកថង់សួតដោយប្រតិកម្មនឹងសារធាតុចូលពីក្រៅ