External auditory canalnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) បំពង់ក្នុងលលាដ៍ក្បាលដែលភ្ជាប់ពីត្រចៀកផ្នែកខាងក្រៅទៅក្រដាសត្រចៀក