Equal opportunities programmenoun
1.
(បច្ចេកទេស) កម្មវិធីការពារសិទ្ធិស្មើភាពនយោបាយដើម្បីជៀសរវាងការរើសអើងក្នុងសង្គម (ដូចជាជនពិការជាដើម)