Powered by click here - or here
Disobedience (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Disobediencenoun
1.
ការមិនស្ដាប់ បង្គាប់, ភាពមានៈរឹងរុះ
2.
(បច្ចេកទេស) ការមិនគោរពកោតខ្លាច