Powered by click here - or here
Disinclination (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Disinclination



noun
1.
ការកាត់សេចក្ដីមិនបានសម្រេច, សម្រេចចិត្ដមិនបានល្អ, ការមិនពេញចិត្ត
2.
(បច្ចេកទេស) ភាពស្ទាក់ស្ទើរ ភាពគ្មានចេតនា