Differential blood pressurenoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ចន្លោះនៃកម្លាំងឈាមរត់, ចន្លោះ នៃសម្ពាធឈាម, គំលាតរវាងសម្ពាធស៊ីស្នូល និងសម្ពាធឌីយ៉ាស្នូល