Dentifricenoun
1.
(tooth, with tooth like notches) ថ្នាំដុះធ្មេញ
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ថ្នាំដុសធ្មេញ, ម្ស៉ៅដែលប្រើជាមួយថ្នាំដុសធ្មេញដើម្បីសំអាតធ្មេញ