Cranial nervenoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) សរសៃប្រសាទក្បាល, សំណុំសរសៃប្រសាទចេញពីខួរក្បាល (មានចំនួន១គូ)
  • first cranial nerve
    - សរសៃឃានប្រសាទ, សរសៃប្រសាទខួរក្បាលទី ១
  • fourth cranial nerve
    - សរសៃប្រសាទសាច់ដុំភ្នែកក្រៅ, សរសៃប្រសាទខួរក្បាលទី ៤
  • tenth cranial nerve
    - សរសៃប្រសាទទី១០