Coronary arterynoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) សរសៃឈាមចិញ្ចឹមបេះដូង
  • coronary artery bypass graft or surgery
    - ការវះកាត់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺដែលបណ្ដាលពីការស្ទះសរសៃចិញ្ចឹមបេះដូង