Conspiracy of silencenoun
1.
(បច្ចេកទេស) ការសមគំនិតមិននិយាយកិច្ចការអ្វីមួយ, កិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដោយមិននិយាយពីកិច្ចការអ្វីឡើយ