Claim form1.
(ច្បាប់) សំណុំបែបបទស្តីពីបណ្តឹងទាមទារសំណង
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណង, ទំរងបែបបទធ្វើការទាមទារការធានារ៉ាប់រង