Chief executive1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ប្រធានប្រតិបត្តិ
noun
1.
(បច្ចេកទេស) នាយកប្រតិបត្តិអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុងមួយដែលធ្វើការតាមការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សា