Challengernoun
1.
(one who challenges) អ្នកបង្កហេតុ, អ្នកបបួល, អ្នករករឿងឈ្លោះ, អ្នកបង្កជំលោះ
2.
(បច្ចេកទេស) អ្នកហៅប្រកួត, អ្នកបង្ករឿង
adjective
1.
ដែលបង្កហេតុ
ENGLISH MEANING
noun
1.
One who challenges.