Buyer's market1.
ផ្សារទំនិញថោកព្រោះមានតម្រូវការតិច, ផ្សារអ្នកទិញ
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ទីផ្សារដែលខ្សត់អ្នកទិញ
Example: impulse buyer
ឧទាហរណ៍៖ អ្នកដែលទិញគ្មានគ្រោងទុក